Biz kimiz?

Her Çocuk Bir Evren’in tohumlarını Eylül 2016’da kurucu aileler olarak çocuklarımız için kendi aramızda Waldorf Pedagojisi’nden esinlenen bir oyun grubu başlatmamız ile attık.  Bu oyun grubu yuvamızın mayası oldu. Çocuklarımızın yaşı büyüyüp yuva dönemi geldiğinde oyun grubumuza yuva olarak devam ettirmek amacıyla Mayıs 2017’de eğitim kooperatifi kurarak Akaretler Sıraevler’deki binamızda tadilatlara başladık.  Eylül 2017’de benzer ideallerdeki ailelerin ve çocukların katılımıyla Her Çocuk Bir Evren ailemiz büyüdü. Ocak 2018’den beri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir anaokulu olarak devam ediyoruz. Bugün karma yaş sistemi olarak devam eden dört yuva grubumuz ve küçük yaşlar için oyun gruplarımız bulunmaktadır.

Dileriz ektiğimiz bu tohumdan yeşeren yuvamızın kökleri derinlere iner, yaprakları gökyüzüne değer.

Ebru SALAH

Ebru SALAH

Eğitim Koordinatörü

ORGANİZASYON

Dünya çapında 70’i aşkın ülkede toplam 2000’e yakın Waldorf yuvası, ev programları, kreşler ve anaokulları bulunmaktadır. Waldorf yuva ve okul girişimleri birbirinden bağımsız aileler veya eğitmenler tarafından kurulan eğitim merkezleridir. 2017’de aileler tarafından eğitim kooperatifi olarak kurulan yuvamızda Uluslararası Steiner/Waldorf Erken Çocuklu Eğitimi Birliği (IASEWECE) ve Türkiye çatı derneği Eğitim Sanatı Dostları Derneği (ESDD) ile işbirliği içinde yol almaktayız. Yuvamızda, Waldorf Pedagojisi üzerine uzman mentörler ile çalışılmakta ve mentörler yıl içinde ihtiyaç duyulduğu kadar yuva ziyaretleri gerçekleştirmektedirler. Sevgili mentörlerimiz Ursula Middelkamp, Pauline Hamstra ve Joop Vos yuvamıza dönemsel ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Bu ziyaretler esnasında mentörler yuva eğitmenleri ile pedagojik çalışmalar yapmakta ve anne babalar için Waldorf pedagojisi üzerine aile toplantıları düzenlemektedirler. Yuvamızda eğitmen kadromuz ESDD tarafından düzenlenen 3 yıl süren Waldorf Erken Çocukluk Dönemi Eğitmen Semineri’ne devam etmektedirler.

Waldorf pedagojik yaklaşımının çocuktan yola çıkan bir yaklaşım olması sebebiyle aile ve eğitmenlerin işbirliği içerisinde çalışarak çocukların ihtiyaçlarını bütünsel olarak karşılanması hedeflenmektedir. Bu nedenle ailelerin yuvamızdaki pedagojik toplantılara, imece günlerine ve festivallere katılımlarını önemsiyoruz.

KATILIM

Her Çocuk Bir Evren, eğitim kooperatifi olarak aileler tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir yuva girişimidir. Yuvamızda yıllık olarak operasyon gideri hesaplanmakta ve çocuk sayısına bölünerek şeffaf bir şekilde yıllık eğitime katkı payı oluşturulmaktadır. Dünyada da Waldorf girişimleri ağırlıklı olarak anne babalar veya eğitmenler tarafından kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak kurulmaktadır. Yuvadaki pedagojik program eğitmenler tarafından oluşturulmakta, aileler ise yuvanın aile toplantılarına, uzmanlıklarına göre yuvanın ihtiyaçlarına gönüllü olarak imece olarak destek olabilmektedirler. Her aile destek olabileceği süreyi ve konuyu yuva ile paylaşması ile imece oluşturulması hedeflenmektedir. Waldorf yuva girişimi olarak yılda iki kere festival düzenlemekteyiz. Festivallerde ailelerin katılımı ve emeği ile anne babalar çocuklar için masal canlandırmakta, kermes ürünlerini hazırlamakta ve organizasyona destek olmaktadırlar. Aileler ayrıca eğitim kooperatifine üye olabilmektedir.