Her çocuk farklı yetenekleri, eğilimleri, ilgileri ve engelleriyle kendini geliştirmek isteyen ve kendi öz yolunu bulmaya çalışan bir birey olarak dünyaya gelir. Bu anlamda eşsiz, biriciktir. 
Özgür ve serbest oyun sırasında çocuk, dünyaya dair deneyimlerini içselleştirir. Yapılandırılmamış materyaller ile oyun çocuğun kendi içsel dünsyasından gelen, hayal gücünden doğan çocuğun yaratıcı potasiyelinin gelişimi için de önemlidir. 
Günlük ritim içerisinde çocukların hikaye ve masal dinlemeleri onların hem hayal güçlerini beslemenin yanı sıra dil gelişimlerini desteklemektedir.
Her insan kendi kendinin eğitmenidir. Çocuk taklit yoluyla öğrenir. Bu anlamda çocukların çevrelerinde anlamlı ve gerçek işler yapan taklit edebileceği rol modellerin olması çok önemlidir.
Bahçede ve doğada zaman geçirmek, düzenli yürüyüşler, bahçede oynama ve çalışma, koşma, tırmanma, dans etme gibi faal hareket edebilmesine çok önem verilir.